TALLERS PER A TOTHOM
Amb tots els sentits

Descripció

Un itinerari dedicat a l’atenció, a l’escolta i a comprendre que la
realitat té moltes cares.

Objectius

  • Acostumar-nos que sovint cal interpretar pistes, saber llegir més que paraules... per captar en les coses (en la realitat, en nosaltres) missatges molt importants però subtils i aparentment amagats.
  • Poder parlar de l’escolta i la comprensió amb tot el cos, amb totes les nostres capacitats, no només amb el cap.
  • Familiaritzar-se amb saber esperar pacientment, activament, sense esperar res en concret; amb el convenciment que alguna cosa profunda en nosaltres reacciona i ens fa adonar de coses que no podem captar d’una altra manera.
  • Aprendre a reconèixer l’alegria de créixer, de comprendre, de contemplar...
  • Adonar-se de les diferents maneres de sentir-se feliç.
  • Identificar espais (tant laics com religiosos) que ens ajuden a recollir-nos i que acompanyen el desenvolupament de l’atenció.
  • Prendre contacte amb la nostra mirada. Comprendre que hi ha diferents maneres de mirar, que es pot aprendre a mirar per tal de no quedar-se en una mirada superficial.
  • Descobrir, adonar-se de les diferents cares de la realitat.Dades bàsiques

3 hores, aproximadament


Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària


4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere
10. Reducció de les desigualtats 16. Pau, justícia i institucions sòlides