Editorial

Fem llibres! Creem publicacions i col·laborem en altres edicions que estan en sintonia amb els valors de Lalè.

Dialogal

Direcció de projectes editorials

Malala Yousafzai

Redacció de continguts adaptats

Fills del concili

Col·laboracions

La Caputxinada

Col·laboracions