FORMACIÓ

Lalè ofereix formació a mida a docents de Primària i Secundària amb la finalitat de donar eines per conèixer i atendre la diversitat religiosa que actualment hi ha als centres educatius catalans.

En aquest sentit, Lalè ha fet i continua fent formacions a múltiples centres educatius públics i privats, a Centres de Recursos Pedagògics de la Generalitat, a formacions organitzades per ajuntaments, com ara l’Ajuntament de Barcelona o l’Ajuntament de Terrassa, i a ONGs del Tercer Sector Social, entre altres.