DIRECCIÓ DE PROJECTES EDITORIALS

Dialogal és una revista trimestral que posa en valor la interioritat humana. Des d’aquesta mirada amb sentit transcendent, procura abastar els múltiples àmbits de la vida (cultura, economia, ciència, ecologia, educació, salut, política, organitzacions, sexualitat...). És, doncs, un espai de reflexió per a tota persona que doni valor a la consciència i a la responsabilitat de ser, ara i aquí. Un lloc de creixement, de novetat, de transformació, que vol crear pensament, generar debat i posar paraula a allò que s’està vivint actualment.

Dialogal, dirigida per Clara Fons i Duocastella, és una publicació de Fragmenta Editorial.

dialogal.org


  • slide
  • slide