ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

Suéñate neix de la mà de la sociòloga experta en neurolingüística Alicia Aradilla. Un dels projectes que du a terme l’entitat és el Club de Lectura Empresarial Suéñate (CLES), que es concreta en trobades entre persones empresàries i executives que es formen i comparteixen reflexions des de la mirada sociològica amb la finalitat de promoure la felicitat com a cultura corporativa.

Lalè assessora el projecte des dels seus inicis compartint espais de diàleg amb la direcció de l’entitat i oferint formació als membres del CLES.

aliciaaradilla.es/proyectos-suenate/