© Anna Mas

DIÀLEG INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional - AUDIR és una entitat catalana no confessional. Aglutina i mobilitza persones de diverses tradicions religioses i de conviccions no religioses que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós. Tot plegat per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i interconviccional i la cooperació entre les diferents confessions religioses i entre aquestes i les conviccions no religioses, des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau i del respecte als drets humans. En aquesta xarxa de col·laboradors hi ha representants oficials, experts i membres de base qualificats. L’organització manté relacions regulars amb les diferents tradicions religioses i conviccions no religioses del nostre país.

Lalè manté una estreta relació professional amb aquesta ONG, reconeguda d’Utilitat Pública, amb qui comparteix valors i projectes.

audir.org